Om oss

 

Målsättningen är att skapa ett nätverk med information för fast boende, företagare, sommargäster och besöksnäring. Ett utbyte av information ökar sammanhållningen vilket är en av förutsättningarna för en levande skärgårdsbygd!

Då man skapar en "Portal" likt denna hemsida om Blidö är det av yttersta vikt att man marknadsför sidan på ett bra sätt, bla att de som finns med i länksamlingen även länkar tillbaka till denna sida, se exempel här!

Ett annat viktigt inslag är att Du meddelar oss om nyheter som berör Blidö - så att denna hemsida ständigt är uppdaterad!

Beträffande annan information som berör övriga öar inom Blidöbygden, hänvisar vi till deras egna informationskanaler, se här!  (Att samla all information om *Blidöbygden på en hemsida är en övermäktig uppgift).

* Blidöbygden består i Blidö, Yxlan, Furusund, Högmarsö, Granö, Själbottna, Gräskö, Svartlöga, Rödlöga, Gillöga, Söderöra, Norröra, Kudoxa, Kallskär, Stora Ängskär, Fredlarna, Söderskärgården, Röder, Svenska Högarna samt Svenska Björns naturvårdsområde.

Ett utökat samarbete och dialog med webansvariga, med fokus på en samlad Internetstrategi, inom Blidöbygden skulle gynna samtliga inblandade parter!

B U S  kalendarium (nu stängt) har däremot en central funktion gällande koordination av alla större och mindre föreningsaktiviteter i regionen varför det vore önskvärt att fler nyttjade denna möjlighet att annonsera!

Övriga evenemang kan med fördel annonseras eller överblickas här! Skicka en bild (minst 400px bred) samt övriga uppgifter till oss så fixar vi resten!

En insamling av medel för att investera i en webkamera vid Stämmarsund har inletts via en krypterad betalknapp (secure server) hos PayPal. Alla tillstånd är klara men kostaden är c:a 10Tkr - alla donationer uppskattas >>

(En planerad tvärlinje i skärgården mellan Nynäshamn - Blidö - Arholma är beslutad till år 2015. Att etablera ett väl fungerande nätverk med berörda öar ses som en framtida utmaning, se länk >>

Att hitta sponsorer & annonsörer för att säkra den löpande driften av denna sida är högprioriterat. En uppgradering av abonnemanget samt aktivering av två domäner www.blidö.info och www.blido.se är nu avklarat med hjälp av insamlade medel!

Exempel på webkameror, klicka här!

 

Kontakta oss gärna om Du undrar över något speciellt . . .

E-post: webmaster@blido.info