Vårtecken . . .

Hej!

Förutom tidig vårprakt inleds nu en intensiv period med årsmöten i olika föreningar. Något som speciellt uppmärksammats är Oxhalsö Byalags årsmöte den 16 mars vid Almvik. En sammanslutning av flertalet delägande fastigheter som via Byalaget förvaltar samfälld mark. Mötet äger rum kl. 14.00.

Med vänlig hälsning

Hans Brismo/Webmaster

12 Mar 2014